PREDSEDNIK SAVEZA

Berec Čaba

Čaba Berec, spec.struk.men - sportsko zvanje: sportski menadžer

Predsednik saveza je zakonski zastupnik saveza, koji je na ovu funkciju izabran 26. oktobra 2020. godine, na mandatni period od 4 godine.

SPORTSKA BIOGRAFIJA

Igračka karijera u fudbalu od 1984-2007 godine. Predsednik Fudbalskog kluba 2004-2007. Član Upravnog odbora Centra za sport i fizičku kulturu opštine Ada 2005-2012. Predsednik Sportskog saveza od 2016. godine.