KONTAKT

Sedište: 24430 Ada, Trg oslobođenja 1.

Telefon (kontakt): 024/852-106 LOKAL 100

Telefon (predsednik saveza): 062/265-007

Telefon (sekretar saveza): 064/228-13-77

Email: sportskisavezopstineada@gmail.com